نمونه کار استخر پیش ساخته

استخر پیش ساخته قبل از نصب و مراحل آن

 فوم تاتامی مخصوص استخر پیش ساخته

نمونه کار استخر پیش ساخته اینتکس مدل گرد در شمال

 

نمونه کار استخر پیش ساخته جدید گرد

نمونه کار استخر پیش ساخته در شمال کشور همراه با سایبان

استخر پیش ساخته نصب شده در شمال کشور

استخر پیش ساخته در حال نصب 

 

استخر پیش ساخته نصب شده در شمال کشور

استخر پیش ساخته 7 متری در حال نصب 

استخر پیش ساخته نصب شده در ویلا

استخر پیش ساخته 10 متری در رشت

استخر پیش ساخته 5 متری در نمک آبرود

نمونه کار استخر پیش ساخته از نمای نزدیک 

نمونه کار استخر پیش ساخته در رشت

نمونه کار استخر پیش ساخته داخل زمین 

استخر پیش ساخته 7 متری در محمود آباد

 

نمونه کار استخر یش ساخته 10 متری در لویزان

 نمونه کار استخر پیش ساخته 4 متری در ویلای شمال 

نمونه کار استخر پیش ساخته 5 متری در گیلان

نمونه کار استخر پیش ساخته در فشم

نمونه کار استخر پیش ساخته 7 متری در شمال کشور